Ons product

Ab Jansen heeft door jarenlange ervaring een werkwijze ontwikkeld die zich heeft bewezen bij vele opdrachtgevers. In grote lijnen is deze werkwijze uit te leggen als een samenstelsel van aandachtspunten welke stuk voor stuk noodzakelijk zijn voor het slagen van de missie. Hieronder ziet U een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten welke Ab Jansen Consultancy BV bij een opdracht samen met U op maat uitwerkt:

 • Beschrijving van bedrijf, geschiedenis, toekomst, formuleren van probleemstelling en opdracht
 • Sterke en zwakke punten analyse afgezet tegen de kansen en mogelijkheden op de markt
 • Marktonderzoek, desk en field research
 • Formulering van beleid, ontwerpen strategie, tactiek en plan van aanpak
 • Entree strategie
 • De uitwerking van de marketing mix, product plaats prijs en promotie
 • Het technische omveld bij export,
 • De betalingsvoorwaarden
 • Leveringsvoorwaarden
 • Juridische veld
 • Kosten en baten analyse met verkoopprognose, kostenallocaties over 3 jaar
 • Samenvatting conclusies en stappenplan

Het resultaat

 • Een dergelijk traject duurt ongeveer een jaar. In maandelijkse sessies van ca 4 uur wordt geadviseerd en samen met de cliënt het plan gemaakt en uitgevoerd.
 • Pragmatische hulpverlening bij analyse, gesprekken met mogelijke partners, bugettering en verkoopprognose.
 • Ab jansen consultancy bv is aangesloten bij de federatie voor de nederlandse export, en bovendien lid van de werkgroep export. Zie voor meer gegevens www.export.nl.
 • Het resultaat is pas een resultaat voor ajc bv als de eerste orders voortkomend uit een samen met de ondernemer gemaakt plan daadwerkelijk "over het bureau" heenkomen.

Andere dienstverleningen

 • Inschakelen van stagiaires (hes en andere hbo instellingen) voor marktonderzoek en het opbouwen van een back office (thuisfront).
 • Via het netwerk bemiddelen bij benodigd joint venture kapitaal. Uiteraard na een goed ondernemingsplan te hebben geschreven.
 • Via het netwerk bemiddelen bij juridische dienstverlening specifiek op ondernemersproblematiek gericht.
 • Via het netwerk bemiddelen bij het aanvragen van subsidies op export.

Ervaringen

Een 50 tal bedrijven in 4 verschillende. Projecten hebben tot grote tevredenheid ervaren dat een dergelijke aanpak werkt. Op aanvraag willen wij u graag voozien van een referentielijst.

De kosten

 • De kosten voor onze consultancy bedragen € 250,= per dagdeel bij een kontrakt van 50 uur.
 • Een dagdeel is 4 uur.
 • Reistijd wordt niet berekend.
 • Km kosten € 0,35 per km effectief verreden in opdracht.
 • Verdere onkosten: effectief op nota verantwoording, uitsluitend na overleg en toestemming.
 • Uurtarief voor lezingen e.d. is € 150 per uur