Methoden en technieken

Formuleren van Missie

Hoe wil de onderneming gezien worden. hoe wil zij zelf gezien worden. wat zijn haar 'values en beliefs'.

Formuleren van doelstellingen

Welke concrete doelen streeft zij na die uit de missie voortvloeien. Dit zowel op korte, middellange en lange termijn.

Formuleren van Strategie

 1. Beschrijven van kerncompetenties
 2. Concurrentie analyse
 3. Product/ marktcombinaties
 4. Resultaat en vermogen

Resultatenbudget

 1. Omzet- en bruto winstbudget
 2. Kostenbudgetten
 3. Resultatenoverzicht
 4. Winstcentra

Beleid

 1. Organisatiebeleid
 2. Personeelsbeleid
 3. Milieubeleid
 4. Kwaliteitsbeleid
 5. Logistiek beleid
 6. Marktonderzoekbeleid
 7. Doelmarkten beleid
 8. Productbeleid
 9. Prijsbeleid
 10. Distributiebeleid
 11. Promotiebeleid
 12. Verkoopbeleid
 13. Productiebeleid
 14. Inkoopbeleid
 15. Resultaat- en vermogensbeleid
 16. Informatiebeleid (interne en externe PR)

Vermogensbudget

 1. Investeringenbudget
 2. Voorradenbudget
 3. Debiteurenbudget
 4. Crediteurenbudget
 5. Liquiditeitsbudget
 6. Vermogensoverzicht

De Methodiek

De uitkomsten van het resultatenbudget en de geformuleerde uitgangspunten van het beleid worden op hun consistentie vergeleken en eventueel herzien. Indien alles klopt kunnen aan de hand hiervan de operationele plannen worden uitgewerkt.

Mogelijke herbeschouwingen in het resultatenbudget :

 1. Meer omzet budgetteren
 2. Hoger bruto winstpercentage budgetteren
 3. Minder kosten budgetteren
 4. In Beleid gedefineerde uitgangspunten herzien

Mogelijke herbeschouwingen in het vermogensbudget

 1. Minder nieuwe investeringen in vaste activa
 2. Minder vlottende activa budgetteren
 3. In Beleid gedefinieerde uitgangspunten wijzigen.

Aaanvullende Methodiek Internationalisatie

 1. Motivering waarom export
 2. SWOT analyse
 3. Formulering marktonderzoek Desk + Field
 4. Bepaling entree strategie
 5. Opstellen technische voorwaarden export
 6. Exportbeleid en strategie integreren in totale ondernemingsbeleid
 7. Operationeel plan opstellen. Per deelmarkt en per marktsegment.

Opmerking

Dit is slechts een richtlijn (Rode Draad). Het is wel een methodiek die zich tot nu toe bij honderden bedrijven in alle mogelijke sectoren bewezen heeft. Klaarblijkelijk gelden voor iedereen dezelfde wetten....